LANGSIGTET INVESTERING

RhinoGlobal

Rhino – modne selskaber med tyngde. Porteføljen fokuserer på “best of breed” selskaber, der har så meget modenhed i deres forretningsområde, at de udbetaler stabile dividender. Vores strategi vil i høj grad basere sig på at finde selskaber, som er prisfastsat for billigt, samt selskaber som kan omveksle marginforbedringer til stigende dividende udbetalinger.

 

Vores tilgang vil være tematisk med udgangspunkt i den overordnede konkurrencesituation for porteføljens selskaber, snarere end at vurdere selskaberne isoleret.

 

Vi vurderer umiddelbart, at Rhino er den mest afkaststabile portefølje af de 3 porteføljer.

 

 

 

 

RhinoGlobal_01012016_Right-01

 

Sådan investerer du i vores porteføljer

Du foretager selv alle handler i dine aktiedepoter i din eksisterende bank, efter rådgivning fra os. Først har vi ved et indledende møde fået afklaret din investorhistorik og din risikoprofil, for at tilsikre at forudsætningerne for et for begge parter givtigt langsigtet samarbejde er tilstede.

 

Fordele ved investeringssamarbejde med os i forhold til investeringsforeninger:

 

• Vores honoreringsmodel tilsikrer at vi har fælles interesser – din indtjening afgør vores indtjening

• Fuld gennemsigtighed – du ved altid hvilke aktier/selskaber du ejer og hvorfor

• En fast strategi sikrer at du ikke behøver at bekymrer dig om dine investeringer, når markedsvolatiliteten er høj

• Dine omkostninger mindskes og over tid vil du opleve en væsentlig forbedring at dit afkast

 

Vores honorering afregnes kvartalvis. Du vælger mellem vores tre performance fee-modeller, som er beskrevet under individuel investeringsrådgivning. Brug af “high watermark” tilsikrer, at du kun betaler for positivt afkast.

 

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde

RhinoGlobal
afkast

15,12

jan. - juni 2020

Data:

Specifikationer

Aktier som primært handles på hovedbørserne og med en minimum markedskapitalisering på 10 mia. kr.

 

Porteføljen vil udelukkende indeholde aktier, som udbetaler dividende. Porteføljen kan ligge kontant op til 100 % Et selskab må max. udgøre 10 % af porteføljens værdi ved indtrædelse i porteføljen.

 

Handelsfrekvensen i porteføljen vil være lav.

Link til vores:

Øvrige kundeporteføljer

swanNordicIcon  dragonGlobalIcon

Momentum Markets:

Kontakt

Mail:                Telefon:
Klik her           36 98 11 22