LANGSIGTET INVESTERING

SwanNordic

Modelporteføljen investerer udelukkende i større selskaber, som er børsnoteret i de nordiske lande, og som har et europæisk eller globalt fokus i deres forretningsmodel. Der vil typisk være tale om modne virksomheder, som er førende inden for deres forretningsområde. Vi vil undgå selskaber, hvor prisfastsættelsen er høj på baggrund af enten opskruede forventninger eller modetendenser blandt usofistikerede investorer.

 

Vi følger makrotrends og internationale investorers kapitalbevægelser tæt.

 

Vi vil ikke være nervøse for at være blandt de første der køber upopulære selskaber, når først vi har genkendt den fremtidige omsætnings- og indtjeningsfremgang.

 

 

 

 

SwanNordic_01012016_Right-01

Sådan investerer du i vores porteføljer

Du foretager selv alle handler i dine aktiedepoter i din eksisterende bank, efter rådgivning fra os. Først har vi ved et indledende møde fået afklaret din investorhistorik og din risikoprofil, for at tilsikre at forudsætningerne for et for begge parter givtigt langsigtet samarbejde er tilstede.

 

Fordele ved investeringssamarbejde med os i forhold til investeringsforeninger:

 

• Vores honoreringsmodel tilsikrer at vi har fælles interesser – din indtjening afgør vores indtjening

• Fuld gennemsigtighed – du ved altid hvilke aktier/selskaber du ejer og hvorfor

• En fast strategi sikrer at du ikke behøver at bekymrer dig om dine investeringer, når markedsvolatiliteten er høj

• Dine omkostninger mindskes og over tid vil du opleve en væsentlig forbedring at dit afkast

 

Vores honorering afregnes kvartalvis. Du vælger mellem vores tre performance fee-modeller, som er beskrevet under individuel investeringsrådgivning. Brug af “high watermark” tilsikrer, at du kun betaler for positivt afkast.

 

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde

SwanNordic
afkast

7,25

jan. - juni 2020

Data:

Specifikationer

Aktier som handles på de nordiske børser og med min. markedskapitalisering på 10 mia. dkr. Porteføljen kan ligge kontant op til 100%.

 

Porteføljen kan hedge ved køb af Xact Bear 2, for max. 10% af porteføljen, som svarer til effektiv hedging af 20% af porteføljen Et selskab må max. udgøre 10% af porteføljens værdi ved indtrædelse i porteføljen.

 

Handelsfrekvensen vil være mellem.

Link til vores:

Øvrige kundeporteføljer

rhinoGlobalIcon dragonGlobalIcon

Momentum Markets:

Kontakt

Mail:                Telefon:
Klik her           36 98 11 22